Phúc Vũ Kiếm & Phiên Vân Đao

All Vietnamese series of old and new releases.
Post Reply
puchipucca
Administrator
Administrator
Posts: 177
Joined: Mon Jan 12, 2009 1:05 am

Phúc Vũ Kiếm & Phiên Vân Đao

Post by puchipucca » Sat Jan 08, 2011 12:31 pm

Phúc Vũ Kiếm & Phiên Vân Đao (Lethal Weapon of Love & Passion)

Image


Synopsis:

Minh thế thịnh trị, xã hội đang ở trong gian đoạn ổn định.Phong Hành Liệt (Lâm Phong đóng) vốn là hậu duệ của hoàng tộc Mông Cổ, nhưng vì mất trí nhớ nên anh không hề có ý định rửa nhục cho đất nước. Thay vào đó, anh lại mong muốn có một cuộc sống vô lo vô nghĩ với người yêu trong rừng thẳm. Song, vì chiều lòng người thương của mình là Cận Băng Văn (Quách Thiện Ni đóng), Phong Hành Liệt đã quyết định trở lại giang hồ để tìm kiếm thanh Phúc Vũ kiếm, và đã kết thân với Hàn Bá (Huỳnh Tông Trạch đóng) cũng như một người đẹp khác là Tần Mộng Dao (Xa Thi Mạn đóng). Mặc dù được Tần Mộng Dao yêu tha thiết, nhưng trong lòng Phong Hành Liệt chỉ có hình bóng của Cận Băng Vân. Eó le thay, đối với Cận Băng Vân, anh chỉ là một chàng đại hiệp lụy tình và bị cô lợi dụng cả tình yêu lẫn sự cả tin của anh để giúp Bàng Ban (Quách Chính Hồng đóng), người cô yêu, luyện thành ma công. Thật ra, Cận Băng Vân là đệ tử của Ngôn Tĩnh Am (Tuyết Ni đóng) trong Từ Hàng Tịnh Trai. Cô được sư phụ cài đặt bên cạnh Bàng Ban với mục đích cảm hóa người này quay về đường ngay nẻo chính. Không ngờ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trái tim Băng Vân đã rung động trước Bàng Ban, tình nguyện làm con cờ để ông sai khiến.
Hàn Bá là một hạ nhân trong trong phủ của Yến Vương Chu Đệ (Mạch Trường Thanh đóng). Anh là một cô nhi, được tổng quản của phủ Yến Vương là Hàn Thiên Đức (Trần Vinh Tuấn đóng) nhận làm con nuôi. Anh không hề biết võ công, nhưng nhờ cơ duyên, anh đã may mắn được một vị cao tăng tặng cho thanh Phúc Vũ kiếm. Không ngờ lại bị Phong Hành Liệt cướp mất. Vì tranh giành Phúc Vũ kiếm, hai người đã giao đấu một trận long trời lỡ đất và Hàn Bá luôn đi theo Phong Hành Liệt để giành lại thanh kiếm. Họ trở mặt thành thù. Nhưng chuyện đời không thể lường trước. Hàn Bá vô tình gặp được sư phụ Xích Tôn Tín ( Quách Phong đóng) khi ông đang bị thương. Biết mình không thể qua khỏi, Xích Tôn Tín đã đã truyền hết công lực cả đời mình cho anh vì nhận thấy anh là một chàng trai vừa có tài, vừa có đức.Vì vậy, chỉ sau một đêm, Hàn Bá đã trở thành đệ nhất cao thủ...

Phim dạng : DVDRIP(.AVI)
Phim size: 445-500MB
Phim dai: 40 Tập
Long Tieng : US
Host : Megaupload


NOTE: If the file says "temporarily un-available" doesn't mean the file is dead. Megaupload server for that specific file is currently unavailable and will become available in a short period of time. Please give megaupload some time to fix those links and it will be come available. Thanks for your patience.

.AVI VERSION(US LONG TIENG):


Tập 1 FULL: http://www.megaupload.com/?d=OSC2XLZ2
Tập 2 FULL: http://www.megaupload.com/?d=ZQJ5JGU2
Tập 3 FULL: http://www.megaupload.com/?d=HCA22M3I
Tập 4 FULL: http://www.megaupload.com/?d=STEC58WF
Tập 5 FULL: http://www.megaupload.com/?d=1CW43JK0
Tập 6 FULL: http://www.megaupload.com/?d=VFB2B2YZ
Tập 7 FULL: http://www.megaupload.com/?d=6ACE8CLP
Tập 8 FULL: http://www.megaupload.com/?d=0188I3N6
Tập 9 FULL: http://www.megaupload.com/?d=1MZEJWGY
Tập 10 FULL: http://www.megaupload.com/?d=53RUNVPF
Tập 11 FULL: http://www.megaupload.com/?d=PPAB0ADM
Tập 12 FULL: http://www.megaupload.com/?d=2R3J50AX
Tập 13 FULL: http://www.megaupload.com/?d=XJHJ2TS2
Tập 14 FULL: http://www.megaupload.com/?d=AETZDMGT
Tập 15 FULL: http://www.megaupload.com/?d=KP7XQ6YZ
Tập 16 FULL: http://www.megaupload.com/?d=7JSXWV6H
Tập 17 FULL: http://www.megaupload.com/?d=5VMNJFPQ
Tập 18 FULL: http://www.megaupload.com/?d=92QULVA2
Tập 19 FULL: http://www.megaupload.com/?d=IEOR5ZHJ
Tập 20 FULL: http://www.megaupload.com/?d=1E79TZ9I
Tập 21 FULL: http://www.megaupload.com/?d=S8DV19N6
Tập 22 FULL: http://www.megaupload.com/?d=UV6DVJ4D
Tập 23 FULL: http://www.megaupload.com/?d=IAXQ5U16
Tập 24 FULL: http://www.megaupload.com/?d=F23J4VSO
Tập 25 FULL: http://www.megaupload.com/?d=3UATSJEJ
Tập 26 FULL: http://www.megaupload.com/?d=2LFANIMH
Tập 27 FULL: http://www.megaupload.com/?d=V3UAPHHC
Tập 28 FULL: http://www.megaupload.com/?d=4GTJUBCQ
Tập 29 FULL: http://www.megaupload.com/?d=FLWP9YCE
Tập 30 FULL: http://www.megaupload.com/?d=1UZI2FFL
Tập 31 FULL: http://www.megaupload.com/?d=IE063FOU
Tập 32 FULL: http://www.megaupload.com/?d=CIIV6BT7
Tập 33 FULL: http://www.megaupload.com/?d=BUX6A0NE
Tập 34 FULL: http://www.megaupload.com/?d=AKKZJ77E
Tập 35 FULL: http://www.megaupload.com/?d=RIZ8NMRW
Tập 36 FULL: http://www.megaupload.com/?d=SS23LLYH
Tập 37 FULL: http://www.megaupload.com/?d=S0ZILN1Q
Tập 38 FULL: http://www.megaupload.com/?d=EEJN4PLD
Tập 39 FULL: http://www.megaupload.com/?d=7732YB4S
Tập 40 FULL: http://www.megaupload.com/?d=XAP8LUDD


Watch Online


Tập 1 FULL: http://www.megavideo.com/?d=OSC2XLZ2
Tập 2 FULL: http://www.megavideo.com/?d=ZQJ5JGU2
Tập 3 FULL: http://www.megavideo.com/?d=HCA22M3I
Tập 4 FULL: http://www.megavideo.com/?d=STEC58WF
Tập 5 FULL: http://www.megavideo.com/?d=1CW43JK0
Tập 6 FULL: http://www.megavideo.com/?d=VFB2B2YZ
Tập 7 FULL: http://www.megavideo.com/?d=6ACE8CLP
Tập 8 FULL: http://www.megavideo.com/?d=0188I3N6
Tập 9 FULL: http://www.megavideo.com/?d=1MZEJWGY
Tập 10 FULL: http://www.megavideo.com/?d=53RUNVPF
Tập 11 FULL: http://www.megavideo.com/?d=PPAB0ADM
Tập 12 FULL: http://www.megavideo.com/?d=2R3J50AX
Tập 13 FULL: http://www.megavideo.com/?d=XJHJ2TS2
Tập 14 FULL: http://www.megavideo.com/?d=AETZDMGT
Tập 15 FULL: http://www.megavideo.com/?d=KP7XQ6YZ
Tập 16 FULL: http://www.megavideo.com/?d=7JSXWV6H
Tập 17 FULL: http://www.megavideo.com/?d=5VMNJFPQ
Tập 18 FULL: http://www.megavideo.com/?d=92QULVA2
Tập 19 FULL: http://www.megavideo.com/?d=IEOR5ZHJ
Tập 20 FULL: http://www.megavideo.com/?d=1E79TZ9I
Tập 21 FULL: http://www.megavideo.com/?d=S8DV19N6
Tập 22 FULL: http://www.megavideo.com/?d=UV6DVJ4D
Tập 23 FULL: http://www.megavideo.com/?d=IAXQ5U16
Tập 24 FULL: http://www.megavideo.com/?d=F23J4VSO
Tập 25 FULL: http://www.megavideo.com/?d=3UATSJEJ
Tập 26 FULL: http://www.megavideo.com/?d=2LFANIMH
Tập 27 FULL: http://www.megavideo.com/?d=V3UAPHHC
Tập 28 FULL: http://www.megavideo.com/?d=4GTJUBCQ
Tập 29 FULL: http://www.megavideo.com/?d=FLWP9YCE
Tập 30 FULL: http://www.megavideo.com/?d=1UZI2FFL
Tập 31 FULL: http://www.megavideo.com/?d=IE063FOU
Tập 32 FULL: http://www.megavideo.com/?d=CIIV6BT7
Tập 33 FULL: http://www.megavideo.com/?d=BUX6A0NE
Tập 34 FULL: http://www.megavideo.com/?d=AKKZJ77E
Tập 35 FULL: http://www.megavideo.com/?d=RIZ8NMRW
Tập 36 FULL: http://www.megavideo.com/?d=SS23LLYH
Tập 37 FULL: http://www.megavideo.com/?d=S0ZILN1Q
Tập 38 FULL: http://www.megavideo.com/?d=EEJN4PLD
Tập 39 FULL: http://www.megavideo.com/?d=7732YB4S
Tập 40 FULL: http://www.megavideo.com/?d=XAP8LUDD

...END...
Frequently Asked Question (FAQ): index.php?topic=25.0
Terms & Conditions: index.php?topic=15.0

Post Reply